Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Thermawell.
Praktijk voor massagetherapie, sport- en ontspanningsmassage.
________________________________________
Dank voor uw interesse in deze website. In deze privacyverklaring leg ik u uit wat het algemene privacy beleid is, voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van praktijk Thermawell , praktijk voor massagetherapie, sport- en ontspanningsmassage. Praktijk Thermawell is gevestigd in Rozenburg aan de Zoom 32 en het KvK nummer is 24451573. De eigenaresse is Karin Hey- van der Hoeven en is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Algemene standpunten.
Praktijk Thermawell heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van uw privacy. Zij:
-   Respecteert de privacy van alle klanten die de praktijk bezoeken of op welke andere manier dan ook contact leggen met de praktijk;
-     Gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om;
-     Deelt uw gegevens niet
-   Houdt zich aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens.
U heeft in principe geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met mij te delen. Wilt u gebruik maken van mijn dienstverlening? Dan heb ik wel sommige gegevens nodig. U bent verplicht een deel van de gegevens in te vullen (of te laten invullen)  anders kan ik mijn dienst niet naar behoren uitvoeren. Het staat u vrij te allen tijde uw gegevens in te zien.

Contact.
Als u contact met mij opneemt, dan kan ik uw contactgegevens opslaan. Dit kan om algemene contactgegevens gaan, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres en uw naam. Ik gebruik deze gegevens om contact met u op te nemen.

Nieuwsbrief.
Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten van de praktijk dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan door een email te sturen naar het emailadres dat u kunt vinden op de website. Hiermee kunt u ook wijzigingen doorgeven van persoonsgegevens of u uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn.
Praktijk Thermawell bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is aangegaan. Uiteraard bewaar ik uw gegevens zolang u klant bent.

Delen van gegevens.
Praktijk Thermawell deelt uw gegevens niet. Indien dit wel noodzakelijk is gebeurt dit alleen met uw toestemming. 

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). 

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiligingsmaatregelen.
Praktijk Thermawell vindt de privacy van uw gegevens heel belangrijk. Alleen uw naam, telefoonnummer en emailadres worden digitaal bewaard. Overige gegevens worden op papier in een dossier bewaard. Deze dossiers staan in een afgesloten ruimte.

Versie 2019
Praktijk voor

massagetherapie,

sport- en

ontspanningsmassage.